ÖGONÖPPNAREN

Föreläsning och workshop i ett

Med mina föreläsningar vill jag inspirera till en förändrad syn på stress och utmattning. Jag vill göra det tillåtet att erkänna att man är stressad och öka förståelsen att stress är en del av livet.

Det handlar om hur vi låter stressen påverka oss.

I en kombination av fakta, storytelling, individuella och gemensamma övningar och reflektioner bjuds du på förståelse och insikter som kan göra ditt eget fortsatta stressförebyggande enklare.

Med ökade kunskaper och minskad skam kan vi göra det lättare att prata om ohälsa beroende på stress. Här behöver vi öka kunskaperna! Vi behöver lära oss mer om just förebyggande stresshantering både för vår hållbarhet som människor och när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö.

Här behövs personlig utveckling! Det räcker inte med att arbetsgivaren tar sitt ansvar utan vi behöver kombinera det med personlig utveckling för ett tryggare självledarskap.

En föreläsning som min ÖGONÖPPNARE kan vara det första steget mot minskad stress i livet som helhet - både på arbetet och i privatlivet.

Foto: Theresia Köhlin

KONTAKTA PINGH FÖR ATT BOKA EN FÖRELÄSNING 
SOM PASSAR DIG, DITT FÖRETAG OCH DINA MEDARBETARE

Omtyckt kurs

"Välkomnande och tillåtande kurs med mycket hjärta. För mig har den inneburit ett fint stöd och en sund utmaning genom att syna gamla sanningar, ifrågasätta gamla ovanor och rusta för nytt mindset."

Referenser från kurser och workshops

Stöd i vardagen

"MYCKET bra och lärorikt. 
Jag fick med mig många verktyg som jag använder i mitt dagliga liv, både privat och i arbetslivet för att hantera och undvika stress."

Vill du ha Pingh nyhetsbrev och hålla dig uppdaterad om hur du bygger tryggare självledarskap?

Pingh hjälper människor att älska sig själva mer genom gestaltmetodiska tillåtande och nyfiket utforskande övningar och utmaningar.